Informacja dotycząca Zapytań FX/08/PnR/2017 FX/09/PnR/2017

Sie 31, 2017

Administartor

UE

0

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego nr FX/09/PnR/2017

 

W związku z pojawieniem się pytań odnośnie Zapytania ofertowego nr FX/09/PnR/2017, przedstawiamy nasze odpowiedzi:

 

Pytanie:

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym proszę o informację czym jest dla Państwa „Transfer miesięczny” wymieniony w punkcie 7.1.3.3?

Czy chodzi o transfer danych z DataCenter do Państwa czy jest to transfer miesięczny do DataCenter wynikający z dziennej wielkości kopii?

Odpowiedź:

Chodzi o całkowity dopuszczalny transfer miesięczny na interfejsach sieciowych serwerów.

 

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego nr FX/08/PnR/2017

 

W związku z pojawieniem się pytań odnośnie Zapytania ofertowego nr FX/08/PnR/2017, przedstawiamy nasze odpowiedzi:

 

Pytanie:

Zamawiający wymaga aby serwerowe (hostingu) były klastrem przynajmniej dwóch serwerów oraz aby serwery zostały zwirtualizowane za pomocą oprogramowania VMware:

  1. a) Czy Zamawiający dopuszcza użycie innego wirtualizatora niż VMware, pod warunkiem że serwery będą pracowały w klastrze z uruchomionymi automatycznymi mechanizmami wysokiej dostępności (HA – High Avability)? Zmawiający wymagając użycia oprogramowania VMware jako jedynego właściwego naraża się od razu na znacznie wyższy koszt Usługi hostingu, ze względu na koszt licencji oprogramowania Vmware. Dodatkowo powoduje to sytuację wykluczenia dostawców usług, realizujących z powodzeniem usługi hostingu z wykorzystaniem innego niż VMware oprogramowania.
  2. b) Jednym właściwym modelem licencjonowania dla dostawców usług jest VMware vCloud Air Network Program (vCAN), poprzednio VMware Service Provider Program (VSPP), dzięki któremu dostawca usług może świadczyć usługi hostingu z wykorzystaniem oprogramowania VMware. Model licencjonowania vCAN jest rozliczany na podstawie wykorzystania pamięci RAM danego serwera wirtualnego. W związku z powyższym dla właściwej i rzetelnej wyceny oferty niezbędnym jest podanie przez Zamawiającego konfiguracji poszczególnych serwerów wirtualnych, a konkretnie przydzielonej pamięci RAM do każdego serwera wirtualnego – prosimy o wyspecyfikowanie przez Zamawiającego konfiguracji poszczególnych serwerów wirtualnych.
  3. c) Zamawiający podaje, że każdy z serwerów ma być wyposażony w dyski lokalne „Minimum 3 x Dyski klasy SSD 500 GB”, jednocześnie wymagając aby serwery pracowały w klastrze oraz były zwirtualizowane (za pomocą oprogramowania VMware), gdzie dwa ostatnie elementy wykluczają użycie dysków lokalnych w serwerach i wymagają użycia w rozwiązaniu osobnej, zewnętrznej macierzy dyskowej. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zapewnienie Dysków przez udostępnienie przestrzeni dyskowej z zewnętrznej macierzy dyskowej o wydajności dysków klasy SSD? Jeżeli tak, to jaka będzie poprawna łączna ilość przestrzeni dyskowej wymagana przez Zamawiającego: 1 TB, 2 TB czy inna, prosimy podanie.
  4. d) Wymaganie określone w pkt. 3.2.6 „vRack 10Gbs” jest usługą charakterystyczną dla dostawcy usług OVH (ovh.pl). Prosimy o wskazanie czy zapewnienie połączeń o przepustowości 10Gbps pomiędzy serwerami oraz możliwość odizolowania usług w ramach jednej lub kilku prywatnych i zabezpieczonych sieci będzie uznane spełnienie wymagania?

Odpowiedź:

Technologia VMware bez podania konkretnej ilości licencji, podane zostały parametry obu serwerów, które powinny posłużyć jako wyznacznik niezbędnej ilości licencji.

 

Pytanie:

Zamawiający nie podaje minimalnej wymaganej Dostępności usług w ujęciu procentowym w skali roku, nie podaje również maksymalnej. Jak będzie wyglądała przydzielona punktacja w przypadku, kiedy Oferent poda, iż gwarantuje 100% dostępności co oczywiście będzie wartością sztuczną/nie realną w stosunku do Przedmiotu zapytania ofertowego i przekazanych przez Zamawiającego informacji? Prosimy zatem o określenie wartości minimalnych i maksymalnych dla parametru Dostępności usług.

Odpowiedź:

vRack jest pojęciem ogólnym odnoszącym się nie tylko jak Państwo sugerujecie do firmy ovh ale do rozwiązania zapewniającego szybkie połączenie między serwerami  po odizolowanej sieci, vrack jest nazywany również bezpiecznym vlanem. Wymaganie to 10Gbs dla komunikacji pomiędzy serwerami.

 

Pytanie:

Zamawiający nie podaje minimalnej wymaganej wartości Transferu miesięcznego, nie podaje również maksymalnej – jak będzie wyglądała przydzielona punktacja w przypadku kiedy Oferent poda, iż Transfer miesięczny będzie nielimitowany? Czy do takiej wartości będzie stosowany algorytm wyliczenia punktacji?

Odpowiedź:

Skala Procentowa zaczyna się od 0 do 100%, Zamawiający nie powinien dyskwalifikować oferenta jeżeli ten poda którąkolwiek z liczb, jego podpis jest równoznaczny z zapewnieniem dotrzymania tych parametrów.

Post by Administartor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *